Priser kommersiell/bedriftsfoto

Alle priser er veiledende. Ta kontakt med meg om det er noe spesielt du ønsker pris på så blir helt sikkert enige om en løsning for nettopp deg og din bedrift!
Her er veiledende priser på. Kontakt meg for tilbud til din bedrift så blir vi sikkert enig!

Timepriser:

  • Startpris (inkl møte/forberedelser) int 2 timer)                        Kr 2.490,-

  • ​Timepris                                                                                  Kr    990,-

Redigering og etterarbeide

  • Redigering/etterarbeide pr time       Kr  990 pr time

  • Spesialredigering/sammenstilling av flere bilder/effekter/bakgrunner/frilegging  osv er svært tidkrevende og dermed ikke mulig å gi fast pris